ADHD: Hulp voor ouders

Natuurlijk willen ouders hun kind zo goed mogelijk helpen, maar vaak weten ze niet hoe. Het allerbelangrijkste is dat u uw kind vertelt dat u van hem/haar houdt zoals het is. Dat betekent ook dat u begrijpt en accepteert dat ADHD hoort bij uw kind.

Kijk naar de sterke punten

Tijdens hele moeilijke perioden vinden ouders het vaak moeilijk om de goede dingen in hun kind te zien of benoemen. Juist in tijden als deze helpt het vaak om bewust stil te staan bij de positieve dingen en samen met het kind te bedenken wat zijn sterke punten nou eigenlijk zijn. U maakt dus niet alleen ruimte voor goede gesprekken en gedachten – als jullie er eenmaal achter zijn waar uw kind goed in is en waar het van houdt, dan kunnen jullie deze sterke punten in het bijzonder koesteren en stimuleren. Het is tenslotte heel belangrijk dat een kind met ADHD (en zijn/haar ouders!) het gevoel krijgt dat het iets bereikt heeft en erkend of geaccepteerd wordt.

Goed om te weten: Veel kinderen met ADHD zijn bovengemiddeld creatief en houden erg van muziek en kunst.

Hier kunt u andere praktische tips voor ouders vinden.

Ervaringen uitwisselingen met andere gezinnen

Nadat de diagnose ADHD is gesteld, voelen ouders zich vaak alleen gelaten. Voor mensen in een dergelijke situatie kan het helpen om ervaringen uit te wisselen met andere ouders van kinderen met ADHD. Gezinnen die ook iets dergelijks ervaren of hebben ervaren kijken tenslotte anders aan tegen de vragen en problemen die zich voordoen als gevolg van de ADHD. Bovendien zijn praktische tips uit eerste hand altijd erg nuttig. Veel steden hebben speciale ontmoetingsplekken, discussie- en steungroepen voor moeder en kind, of speciale ADHD-centra. Online forums en blogs bieden ook informatie over eerste hulp en contactpunten.

Kinderartsen en informatiecentra

Uw kinder- en jeugdarts is een belangrijk contactpersoon. Bespreek met hem of haar welke behandelmethoden het beste zijn voor uw kind. He of zij kan ook belangrijk advies geven in geval van ontwikkelings- en gedragsproblemen. Indien nodig, kan uw kinderarts u doorverwijzen naar een ADHD-specialist.

Zelfhulpgroepen vormen een ander belangrijk contactpunt voor gezinnen met ADHD. Zij hebben nuttige informatie en bieden vaak ook een hulplijn voor familie, leerkrachten en alle andere personen die met ADHD te maken hebben.

Belangrijk: Het leven met een kind met ADHD kan turbulent en vermoeiend zijn. Het is daarom heel belangrijk dat u goed op uzelf let en bewust tijd vrij maakt om te ontspannen en weer nieuwe energie op te doen.

Wat is ADHD?

  • ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
  • Het is een neurobiologische aandoening die ontstaat door een verstoring van het evenwicht in de neurotransmitters in de hersenen
  • Daardoor vinden er veranderingen plaats in de informatieoverdracht tussen neuronen in de hersenen