ADHD: Wat nu?

Kinderen met ADHD en hun ouders hebben vaak al een lange, moeilijke weg afgelegd voor de diagnose ADHD wordt gesteld. Nadat ze zijn bekomen van de eerste schrik, zullen velen ook het positieve van de diagnose inzien: Er is namelijk eindelijk een verklaring voor het opvallende gedrag van het kind, dat hun al zo vaak in de problemen heeft gebracht in het dagelijks leven op school en binnen het gezin. De diagnose biedt bovendien de mogelijkheid om het gezinsleven te verbeteren en biedt het kind de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op een wijze die bij zijn of haar leeftijd past. Toch hebben ouders nog veel vragen: Hoe moeten we verder nu de diagnose ADHD gesteld is? Wat betekent ADHD voor mijn kind en ons gezin? Moet mijn kind nu medicijnen slikken? Wat vertellen we de buitenwereld?

De feiten: Kinderen en jongeren met ADHD hebben waardevolle sterke punten en talenten. Zij kunnen ook een succesvolle carrière nastreven- met de juiste steun van familie, school en een beroepsopleiding.

Wat is ADHD?

  • ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
  • Het is een neurobiologische aandoening die ontstaat door een verstoring van het evenwicht in de neurotransmitters in de hersenen
  • Daardoor vinden er veranderingen in de informatieoverdracht plaats tussen neuronen in de hersenen

ADHD-diagnose: Dit is het geval

De diagnose ADHD is ook iets positiefs. De stoornis waar uw kind aan lijdt, heeft nu namelijk een naam, en u weet nu zeker dat u de hyperactiviteit etc. niet verbeeld hebt en dat het niet uw "schuld" is. U moet nu de verdere aanpak met uw kinderarts bespreken. Betrek uw kind bij alle afwegingen die u maakt. Leg de situatie liefdevol uit, op een wijze die past bij de leeftijd van uw kind; Zorg dat u het overbrengt als iets positiefs.

Het klopt dat er geen remedie is tegen ADHD. Maar de symptomen nemen vaak af naarmate het kind ouder wordt. Mensen met ADHD kunnen ermee om leren gaan. Vooral voor kinderen is het belangrijk dat ze leren omgaan met ADHD en de bijkomende bijzondere aspecten. De is namelijk de enige manier om hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen, gebruik te maken van hun sterke punten en talenten en te genieten van de fijne interactie met andere mensen. U kunt uw kind op vele manieren hierin steunen.

Meer informatie over de behandeling van ADHD

ADHD: Wat moet er van mijn kind terecht komen?

Het is begrijpelijk dat ouders van kinderen met ADHD zich ook zorgen maken over de toekomst van hun kind. Maar zelfs een kind met dyslexie of dyscalculie dat problemen heeft op school, kan door middel van een op de persoon toegespitste behandeling leren veel van de beperkingen te beheersen. Kinderen met ADHD hebben bovendien vaak heel andere sterke punten – ze zijn bijvoorbeeld vaak erg creatief en hebben een levendige fantasie. Ouders moeten hun kind daarom goed observeren en juist de talenten van hun kind koesteren en stimuleren. Dat helpt hun kind een gezonde dosis zelfvertrouwen te ontwikkelen.

ADHD? Geen paniek!

  • Met de juiste steun kunnen kinderen met ADHD zich net zo goed ontwikkelen als hun leeftijdsgenoten
  • De stoornis is goed behandelbaar
  • Kinderen met ADHD zijn vaak bovengemiddeld creatief
  • Op later leeftijd zijn ze steeds vaker in staat om een volkomen normaal volwassen leven te leiden

Behandeling van ADHD: Waarom is het zo belangrijk?

De behandeling van ADHD is gericht op het verminderen van de kernsymptomen en op een leeftijdsspecifieke ontwikkeling en integratie van het kind. Middels passende behandelmethoden wordt ook getracht de ouder-kind relatie te verbeteren en een stabiel zelfvertrouwen te ontwikkelen. Tenslotte is het belangrijk dat kinderen met ADHD hun school af kunnen maken en een beroepsopleiding kunnen volgen die aansluit bij hun gaven en talenten. Het is daarom belangrijk om alle mogelijke bijkomende symptomen als agressiviteit, spraak- of leerstoornissen te behandelen.

De behandeling van ADHD bestaat uit verschillende therapiemethoden. Binnen de gekozen individuele behandelmethode kan ook gebruik worden gemaakt van zowel medicijn- en gedragstherapie als van training voor ouders en leerkrachten.

Goed om te weten: Of het zinvol is om te starten met het innemen van medicijnen, hangt hoofdzakelijk af van de mate waarin de ADHD-symptomen het dagelijks leven en de psychosociale ontwikkeling van het kind verstoren. Medicijnen zorgen er vaak voor dat andere behandelmethoden ook effect hebben.