Versterk het zelfvertrouwen

Kinderen met ADHD hebben vaak een slecht zelfbeeld. Ze krijgen tenslotte maar al te vaak negatieve feedback van hun sociale omgeving. Veel ervaring met mislukkingen – op school, bijvoorbeeld – draagt hier ook aan bij. Het kind heeft geen vertrouwen meer en durft niets meer te doen; en het reageert daarom met berusting als het weer nieuwe vaardigheden moet leren.

Liefde, genegenheid en waardering zijn onmisbaar, zodat uw kind een gezond zelfvertrouwen kan ontwikkelen – ondanks de ADHD. Als u het vertrouwen van het kind in zijn of haar eigen kunnen versterkt, zal uw kind meer moeite doen en beter om kunnen gaan met tegenslagen.

Stimuleer het lef van uw kind
1 / 5

Stimuleer het lef van uw kind

Toon uw kind steeds weer de bijzondere capaciteiten en sterkte punten die het heeft. Als uw kind bijvoorbeeld goed kan tekenen of erg muzikaal is, complimenteer het dan nadrukkelijk in het bijzijn van anderen. Uw kind zal zo met de tijd leren waar het goed in is en wat het wellicht zelfs beter zou kunnen dan andere kinderen.

Probeer nieuwe dingen uit
2 / 5

Probeer nieuwe dingen uit

Als kleine kinderen iets nieuws willen proberen, moet u dit absoluut stimuleren. Zeg bijvoorbeeld: "Jij kunt alles" of "Ja, durf het te proberen!" Dit versterkt het zelfvertrouwen en u geeft aan dat u er vertrouwen in heeft dat uw kind in staat is om te doen wat het wil. Ook belangrijk: als iets niet meteen lukt, laat uw kind dan weten dat het geen ramp is al er fouten gemaakt worden en dat er genoeg dingen zijn die eerst wat oefening vergen.

Overlaad het kind met complimenten
3 / 5

Overlaad het kind met complimenten

Als uw kind duidelijk moeite doet en zich ergens toe zet, complimenteer het daar dan voor! De poging is ook erkenning waard, ook al blijkt uiteindelijke dat er geen perfect resultaat behaald is. Gebruik de meest concrete bewoordingen in uw compliment. Gebruik in plaats van "Dat was fantastisch wat je deed!", meer concretere termen in uw feedback, zoals "Geweldig dat je je zo goed kon concentreren op je taak" of "Wat fijn dat je eraan gedacht hebt om de tafel te dekken!".

Waardering
4 / 5

Waardering

Laat uw kind regelmatig merken dat u van hem of haar houdt zoals het is. Dit houdt ook in dat u luistert naar uw kind en interesse toont voor zijn of haar hobbys. In het dagelijks leven gaat dit vaak verloren; het kan daarom helpen om bewust tijd te maken om met uw kind te praten. Let echter ook op signalen van uw kind dat het nu gewoon even een luisterend oor of een knuffel van u nodig heeft. Koester de talenten van uw kind en help hem of haar bij het creëren van positieve ervaringen.

Wijs het kind terecht –  maar wel op de juiste wijze!
5 / 5

Wijs het kind terecht – maar wel op de juiste wijze!

Als u het kind weleens terecht moet wijzen, verwijs dan uitdrukkelijk naar de actie van het kind en niet naar de persoon. Wees altijd heel concreet en oplossingsgericht. U kunt het beste de fouten precies benoemen en ze in perspectief zetten. Bijvoorbeeld: "Dat was helemaal niet slecht, maar de volgende keer kunnen we beter …".