Verdere hulp bij ADHD

Als ADHD eenmaal is vastgesteld, zullen ouders zich zorgen maken en veel vragen hebben. Wat kan ons helpen bij het omgaan met ADHD? Hoe kan mijn kind leren zich beter te concentreren? Hoe kunnen we het beste omgaan met hyperactiviteit en impulsief gedrag? Met de volgende tips kunt u uw kind helpen bij het omgaan met ADHD in het dagelijkse leven.

Concentratietraining: ADHD

Concentratieoefeningen vormen een belangrijk onderdeel van de ergotherapie voor mensen met ADHD. Het kind leert bijvoorbeeld hoe het zich gedurende een bepaalde periode kan richten op een taak en hoe het deze af kan maken.

Meer informatie

Wat kunt u doen tegen hyperactiviteit?

Een kind met ADHD heeft vooral vaste dagelijkse routines en structuren nodig. Als ze weten wat er komt en wat er van hun verwacht wordt, zijn ze vaak aanzienlijke rustiger en meteen een stuk evenwichtiger.

Meer informatie

Impulsiviteit in bedwang houden

Kinderen met ADHD neigen vaak naar impulsief gedrag. Ouders hebben maar al te vaak hun hevige stemmingswisselingen en driftbuien meegemaakt. In dergelijke situaties is het belangrijk dat u het kind de tijd geeft om stoom af te blazen.

Meer informatie

ADHD: Vergeetachtigheid en desorganisatie

Vergeet uw kind continue dingen en verliest het zaken als schriften en pennen? Deze eigenaardigheden zijn ook typisch voor mensen met ADHD. Sommige tips kunnen helpen bij het leren omgaan met de chaos in het hoofd.

Meer informatie

ADHD: Versterk het zelfvertrouwen

Helaas krijgen kinderen met ADHD vaak negatieve reacties uit hun sociale omgeving. Ze zijn te luidruchtig, te rusteloos, te dromerig … Het is dus heel belangrijk dat u uw kind helpt toch een gezonde mate van zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Meer informatie

Wat is ADHD?

  • ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
  • Het is een neurobiologische aandoening die ontstaat door een verstoring van het evenwicht in de neurotransmitters in de hersenen
  • Daardoor vinden er veranderingen plaats in de informatieoverdracht tussen neuronen in de hersenen