ADHD: Training voor ouders

De behandeling van kinderen met ADHD bestaat normaal gesproken uit verschillende behandelmethoden. Het is van cruciaal belang dat de ouders op verschillende momenten bij dit behandelproces betrokken worden. Daarom wordt er groot belang gehecht aan de training van ouders als onderdeel van de behandeling van ADHD bij kinderen. Het doel is om ouders te informeren en onderwijzen over de symptomen en de bijkomende bijzondere eigenaardigheden, en om hun te sterken in hun zelfvertrouwen en hun educatieve vaardigheden in het dagelijks leven te verbeteren. Het is belangrijk om de ouders te helpen hun kijk op het uitdagende gedrag van hun kind te veranderen, zodat ze het op een positievere manier kunnen benaderen. Dit is belangrijk voor het verbeteren van de gezinssituatie, aangezien dit kan helpen bij het doorbreken van de vaak stoere "façade".

Training voor ouders: Inhoud

Tijdens de training voor ouders wordt er met de volgende elementen rekening gehouden:

 • Uitleg en informatie met betrekking tot het klinische beeld
 • Aanvaarding van de stoornis
 • Educatieve hulpmiddelen in het dagelijks leven en in moeilijke situaties
 • Verbetering van communicatie en interactie tussen ouders en kind
 • Opluchting en waardering voor alle gezinsleden

Tijdens de training krijgen ouders uitleg over de specifieke beginselen met betrekking tot het ouderschap en krijgen ze manieren aangereikt hoe zich te gedragen en te reageren, die meteen kunnen worden toegepast.

Belangrijk: Kies een gerenommeerde trainer voor de oudertraining die over alle noodzakelijke kwalificaties beschikt. Wellicht kan uw behandelend arts iemand aanraden of hebben de regionale zelfhulpgroepen of de toepasselijke informatiecentra wel tips.

Doelstellingen training voor ouders

Professionele training moet ouders helpen realistische verwachtingen te hebben van hun kind en met het opbouwen van een positieve ouder-kind relatie. Het is hierbij belangrijk de sterke punten en talenten van het kind te erkennen en stimuleren en om duidelijk te communiceren binnen het gezin. Daarnaast is het ook belangrijk om een kind met ADHD liefdevol en op een consequente wijze op te voeden. Dat is tenslotte de enige manier om hen te leren wat er van hun verwacht wordt en hoe ze zich moeten gedragen.

Training voor ouders: Overzicht van doelstellingen

 • Van het kind houden en het accepteren zoals het is
 • Realistische verwachtingen hebben van het kind
 • De sterke punten en talenten van het kind erkennen en stimuleren
 • Realiseren voor welke problemen waar het kind tegen aanloopt vanwege de ADHD het speciale hulp vereist
 • Zorgen voor duidelijke communicatie binnen het gezin
 • Meer zelfvertrouwen in het vinden van oplossingen voor specifieke opvoedingsproblemen met betrekking tot ADHD
 • Leren om het kind op een liefdevolle en consequente manier op te voeden
 • Het kind voornamelijk begeleiden op basis van complimenten en aanmoedigingen in plaats van straf en terechtwijzingen (het beginsel van "liever complimenten dan straf")
 • Onmiddellijk en consequent reageren bij ongewenst gedrag
 • Verbetering van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het gezin
 • Gebruik maken van de externe hulp die beschikbaar is (b.v. zelfhulpgroepen, sociale uitwisselingen met andere gezinnen met kinderen met ADHD, gezinshulp)
 • Leren omgaan met stress

Leerkrachten moeten ook worden getraind

Niet alleen de ouders, maar ook de leerkrachten van het kind kunnen profijt hebben van een speciale training. Zij zijn namelijk gedurende de dag de contactpersoon en begeleider die het meeste contact heeft met het kind en zij worden ook continue geconfronteerd met het opvallende gedrag van het kind.

De speciale training voor gevorderden die geboden wordt aan leerkrachten, bevat meestal de volgende elementen:

 • Informatie over de aandoening
 • Speciale maatregelen voor het kind (plaats in de klas en zithouding, materialen, etc.)
 • Het vaststellen van foute gedragspatronen en hier adequaat op kunnen reageren
 • Sturen van het gedrag van het kind middels aanmoediging
 • Samenwerking met de ouders

Behandeling van ADHD

 • Multimodaal behandelconcept
 • Belangrijkste pijlers van de behandeling: Advies en psycho-educatie door de arts, training van ouders en leerkrachten, gedragstherapie, medicatie
 • De behandeling wordt nauwkeurig toegespitst op de individuele symptomen