Tips voor ouders

Steun uw kind
1 / 9

Steun uw kind

Laat uw kind zien dat u altijd achter het staat en dat u van het houdt zoals het is. Uw kind is erg onzeker geworden door alle negatieve reacties uit de omgeving en het heeft uw steun meer dan ooit nodig. Blijf het verder aanmoedigen om zaken aan te pakken – ondanks de bestaande problemen waar het mee te maken krijgt.

Gestructureerde dagelijkse routine en rituelen
2 / 9

Gestructureerde dagelijkse routine en rituelen

Vaste tijden voor maaltijden en een vaste bedtijd zijn ontzettend belangrijk voor kinderen met ADHD. Een gestructureerde dagelijkse routine biedt betrouwbare oriëntatiepunten en verdeelt de dag in kleine, behapbare delen. Zo kan samen ontbijten een belangrijk basis voor een goede start van de dag betekenen. Uw kind zal het schema snel van buiten kennen en dus altijd weten wat de volgende stap is. Ook rituelen – zoals een verhaaltje voor het slapen gaan bij jonge kinderen – kunnen een indicatie zijn voor gewenst gedrag (nu is het tijd om rustig te worden en te gaan slapen).

Herken de sterkte punten
3 / 9

Herken de sterkte punten

Ouders vinden het vaak moeilijk om de positieve kenmerken van hun kinderen te zien. Het leven met iemand met ADHD kan tenslotte behoorlijk vermoeiend en zenuwslopend zijn. Door de eindeloze discussies en berispingen kan een ware vicieuze cirkel ontstaan die een negatief effect heeft op de sfeer in huis. Het is daarom erg belangrijk dat u zich daar bewust van bent en dat u het steeds weer van een ander oogpunt probeert te bekijken. Bekijk uw kind eens goed – want ieder kind heeft geweldige eigenschappen en talenten. U kunt het beste samen met uw kind bespreken wat het echt leuk vindt en waar het goed in is. Dat is niet alleen goed voor het kind, maar geeft u ook de moed en kracht om moeilijke tijden het hoofd te bieden en te overwinnen.

Vergeet niet om complimenten uit te delen!
4 / 9

Vergeet niet om complimenten uit te delen!

Kinderen met ADHD hebben veel meer moeite dan andere kinderen om zich aan de regels te houden en om de gevraagde taken of opdrachten uit te voeren. Overlaad uw kind dus met complimenten als het lukt om zich aan afspraken te houden of als het een activiteit heeft voltooid. Want: Positieve feedback stimuleert het gewenste gedrag! Het helpt als u uw complimenten zo nauwkeurig mogelijk verwoord; benoem ook de details als u het een compliment geeft over het afmaken van het huiswerk of over de gemaakte tekening.

Stel duidelijke regels vast
5 / 9

Stel duidelijke regels vast

Kinderen hebben behoefte aan betrouwbare regels in hun dagelijks leven. Zij bieden houvast, zekerheid en veiligheid. Dit is met name belangrijk voor kinderen met ADHD. Duidelijke grenzen en structuren hebben een kalmerend effect. Ze helpen uw kind ook zich aan de regels te houden en discipline te leren. Waarom probeert u niet om samen met het hele gezin een paar gouden regels vast te stellen – regels waar het hele gezin zich aan wilt houden.

Let op taalgebruik
6 / 9

Let op taalgebruik

Zorg ervoor dat u zich altijd duidelijk en nauwkeurig uitdrukt. Korte en duidelijke zinnen zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat de boodschap overkomt. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat u met gevoel reageert op en echt interesse toont voor de opmerkingen van uw kind, zoals bijvoorbeeld "school is stom". Leg deze opmerkingen niet zomaar naast u neer. Probeer de oorzaak van het probleem te achterhalen door slimme vragen te stellen en actief te luisteren. Nog een basisregel voor goede communicatie: praat vanuit de ik-vorm, niet vanuit de jij-vorm. De jij-vorm wordt namelijk meestal opgevat als een beschuldiging of kleinering door de andere persoon, waardoor de situatie nog verwarrender of uitzichtlozer wordt. Een typisch voorbeeld: "Jij begint nooit op tijd aan je huiswerk." Een andere manier om dit te zeggen, die waarschijnlijk resulteert in de medewerking van het kind: "Ik erger me eraan dat jij nooit op tijd aan je huiswerk begint. Wat kunnen we eraan doen om ervoor te zorgen dat je het op tijd af hebt?"

Reageer consequent op negatief gedrag
7 / 9

Reageer consequent op negatief gedrag

Als het kind zich niet aan de regels heeft gehouden, reageer dan altijd meteen en op een consequente manier. Hiermee laat je jouw kleine rebel zien welk gedrag niet gewenst is en helpt het te begrijpen dat er consequenties volgen als hij de regels overtreedt. Uw kind heeft dan de tijd om zijn gedrag aan te passen en leert dat het geen zin heeft om de discussie aan te gaan of trucjes uit te proberen. Het is daarom belangrijk dat u de regel van tevoren uitlegt aan uw kind en dat u controleert of het kind de regel ook heeft begrepen – dit betekent niet dat uw kind de regel leuk moet vinden. Bovendien moet u altijd op een redelijke en begrijpelijke manier reageren. Een voorbeeld: als uw kind de oudpapierbak in de woonkamer omgooit, moet het dit wangedrag goed maken door de woonkamer te vegen.

Geduld en tolerantie zijn de belangrijkste elementen
8 / 9

Geduld en tolerantie zijn de belangrijkste elementen

Accepteer de eigenschappen van uw kind en probeer er vol begrip op te reageren. Als iets niet verloopt zoals verwacht, probeer het dan niet te forceren. Hiermee zet u het kind onnodig onder druk, wat er, nu meer dan ooit, toe zal leiden dat het kind u uitdaagt en u tegen gaat werken. Als het kind een driftbui krijgt, kunt u het beste de kamer verlaten en proberen het probleem op een later tijdstip op te lossen als het weer wat gekalmeerd is. Zorg er wel voor dat u uw kind duidelijk verteld dat dat uw intentie is, zodat het zich niet afgewezen voelt.

Maak tijd vrij voor uzelf!
9 / 9

Maak tijd vrij voor uzelf!

Om de dingen weer helder te kunnen zien en de broodnodige mentale afstand te kunnen nemen, moet u regelmatig tijd vrij maken voor uzelf. Het leven met kinderen met ADHD kan zeer vermoeiend zijn en veel energie kosten; u moet er dus voor zorgen dat u regelmatig uw batterijen weer oplaadt. Als u relaxed en emotioneel in balans bent, werkt dat ook door op uw kind. Kinderen met ADHD hebben vaste contactpersonen nodig en moeten altijd weten wie er verantwoordelijk is en voor wat. Het is echter verstandig om de zorg- en leertaken te verdelen over een aantal betrouwbare personen.