Impulsiviteit bij ADHD

Kinderen met ADHD handelen vaak gedachteloos, waardoor ze anderen snel van streek maken. Ze luisteren niet naar wat gezegd wordt en vinden het moeilijk om hun plek in een groep of gemeenschap te vinden. Ze verstoren daarom vaak de vaste routines in een gezin, bij de kinderopvang of op school.

Aangezien kinderen zich soms gewoon rebels gedragen en dit niet persé met ADHD te maken hoeft te hebben, is het belangrijk om te weten wat impulsiviteit precies is.

Impulsiviteit: Definitie

Het belangrijkste symptoom van impulsiviteit wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen:

  • Flapt antwoorden er uit voordat een vraag volledig gesteld is
  • Denkt niet na voor hij iets zegt (ongecontroleerd praten)
  • Grillig gedrag
  • Onbetrouwbaarheid
  • Ze storen anderen tijdens hun gesprek of spel
  • Te ongeduldig om op hun beurt te wachten

Wat helpt bij impulsiviteit?

Kinderen met ADHD hebben moeite hun impulsen onder controle te houden. Duidelijke instructies en vaste regels zijn daarom erg belangrijk. Daarnaast kunnen enkele trucs hen helpen om even een pas op zij te doen in kritieke situaties – dergelijke trucs kunnen geleerd worden tijdens bijvoorbeeld gedragstherapie. Tijdens speciale training kunnen ouders leren welke onderwijskundige principes met name belangrijk zijn. Bij ernstige symptomen kan medicijntherapie de noodzakelijke verbetering bewerkstelligen.

Meer informatie

Wat is ADHD?

  • ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
  • Het is een neurobiologische aandoening die ontstaat door een verstoring van het evenwicht in de neurotransmitters in de hersenen
  • Daardoor vinden er veranderingen in de informatieoverdracht plaats tussen neuronen in de hersenen