Tips bij impulsiviteit

Kinderen met ADHD hebben vaak moeite met het volgen van de regels. Hoewel ze begrijpen dat regels en afspraken nodig zijn, zijn ze vaak niet in staat deze toe te passen. Aangezien ze moeite hebben hun impulsen te beheersen of dit helemaal niet kunnen, botst hun gedrag steeds weer met de regels.

Dat is niet alleen frustrerend voor ouders en andere contactpersonen waar intensief contact mee is (zoals leerkrachten), maar is ook belastend voor het kind. Een paar basis tips kunnen het kind helpen de impulsiviteit beter te beheersen.

Geef duidelijke aanwijzingen
1 / 7

Geef duidelijke aanwijzingen

Geef altijd duidelijke aanwijzingen! Uw kind kan zich alleen aan de regels houden, als het weet wat er verwacht wordt. Het is daarnaast ook belangrijk om het kind op het juiste moment iets te vragen. Als het volledig opgaat in het spel bijvoorbeeld, hoort het uw vraag waarschijnlijk toch niet. Wees altijd duidelijk als uw instructies geeft. Maak oog- en fysiek contact. Gebruik duidelijke, korte zinnen en laat het kind uw vraag herhalen.

Stel regels vast
2 / 7

Stel regels vast

Regels brengen orde in het dagelijks leven en bieden een oriëntatiepunt. Het is daarom het beste om gezamenlijk met het hele gezin een aantal hele duidelijke regels af te spreken. De regels moeten op een positieve manier worden vastgelegd en duidelijk beschrijven wat er verwacht wordt. Schrijf de regels op en hang ze op een duidelijk zichtbare plaats. Belangrijk: de regels moeten natuurlijk gelden voor alle leden van het gezin.

Voorbeelden: Wij zijn vriendelijke tegen elkaar. We delen. We houden rekening met elkaar. We eten allemaal samen om 19.00 uur.

Stel een puntensysteem vast
3 / 7

Stel een puntensysteem vast

Ondanks duidelijke regels, is het voor kinderen met ADHD vaak moeilijk deze te volgen. Het is daarom erg belangrijk om het kind complimenten te geven om het op het juiste pad te houden. Naast complimentjes of een glimlach kan een beloningsysteem – zoals een puntensysteem- ook helpen bij kinderen met ADHD. Het kind krijgt punten (of smileys, stempels in een schrift, etc.) voor goed gedrag of voor doelen die behaald zijn. Deze beloningen gelden als een "positieve stimulans" en kunnen gewenst gedrag bevorderen.

de gevolgen dragen
4 / 7

de gevolgen dragen

Als complimenten noch een puntensysteem ertoe leiden dat het kind zich naar behoren gaat gedragen, dan moet het de logische gevolgen dragen.

Voorbeelden:

Het kind stoot de oudpapierbak om.
Logisch gevolg: Het kind veegt de kamer.

Het kind maakt constant ruzie en provoceert zijn/haar broertjes en zusjes.
Logisch gevolg: De kinderen worden uit elkaar gezet en mogen pas na een bepaalde periode weer met elkaar spelen.

STOP
5 / 7

STOP

Overprikkelde kinderen hebben vaak moeite weer rustig te worden en te stoppen met hun negatief gedrag. Het STOP-teken kan dan uitkomst bieden.

Middels STOP kunt u duidelijk en onmisbaar aangeven dat het kind onmiddellijk moet stoppen met het ongewenste gedrag. Doe als volgt: ga recht voor het kind staan, strek uw arm uit naar het kind en toon uw open handpalm. Roep tegelijkertijd hard STOP.

Belangrijk: Bespreek het STOP-teken met uw kind en leg duidelijk uit wat het betekent. Bespreek ook de gevolgen die het STOP-teken met zich mee zal brengen.
Haal diep adem
6 / 7

Haal diep adem

Conflicten zijn onvermijdelijk als je samenwoont. Het is dus belangrijk goed met deze conflicten om te gaan. Zorg ervoor dat u niet meegezogen wordt in een geschil of ruzie met uw kind. Als u hard gaat schreeuwen, gaat uw kind dat ook doen. Zo lost u echter het conflict niet op en beide partijen lopen uiteindelijk ontevreden weg. Belangrijk: haal een keer diep adem, blijf kalm en objectief. Als argumenten geen effect meer hebben en er dreigt een driftbui, is het vaak het beste om even fysiek afstand te nemen van uw kind en het naar zijn/haar kamer te sturen. Het is belangrijk dat u al eerder met uw kind bespreekt wanneer u gebruik maakt van deze noodhandeling.

Maak het weer goed
7 / 7

Maak het weer goed

Niet ieder geschil kan (snel) opgelost worden – en nadien is niet altijd alles weer meteen goed! Het is desalniettemin belangrijk dat u elk conflict duidelijk en nadrukkelijk beëindigd, zodat uw kind niet denkt dat u nog boos en geïrriteerd bent. Geef het een knuffel en zegt dat u van hem of haar houdt. Na een typische driftbui is het normaalgesproken niet verstandig om er later nog eens op terug te komen bij uw kind. Er bestaat namelijk de kans dat het dan weer een driftbui krijgt. U kunt er wellicht beter op terug komen op het eerstvolgende moment dat u het kind een complimentje geeft.