Hyperactiviteit bij ADHD

De omgang met hyperactieve kinderen blijkt vaak een hele uitdaging voor ouders en leerkrachten. Kleine kinderen lopen continue rond en kunnen nauwelijks vijf minuten stil zitten op een stoel. Niet ieder kind dat graag rondloopt, heeft echter ADHD. Hoe kunnen specifieke ADHD-symptomen onderscheiden worden van normaal gedrag bij kinderen? Wat betekent hyperactiviteit precies?

Hyperactiviteit: Symptomen

Hyperactieve kinderen vertonen over het algemeen de volgende kenmerkende gedragsstoornissen:

  • Continue friemelen en wiebelen met handen en voeten
  • Wiebelen op hun stoel
  • Ze zijn doorgaans erg rusteloos
  • Ze kunnen niet stil zitten
  • Zijn continue in beweging
  • Ze praten en onderbreken anderen continu
Goed om te weten: Bij volwassenen met ADHD kan hyperactiviteit zich soms anders openbaren dan bij kinderen. De drang om rond te lopen is dan meer naar binnen gekeerd, wat leidt tot nervositeit en innerlijke onrust. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn.

Meer informatie over het onderwerp Hulp bij hyperactiviteit

Hyperactiviteit: Oorzaken

Hyperactiviteit wordt veroorzaakt door een metabolische stoornis aan de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. Deze neurotransmitters zijn van cruciaal belang voor de informatieverwerking in de hersenen.

Meer informatie over Oorzaken ADHD.

Wat helpt bij hyperactiviteit?

Tijdens de behandeling van ADHD kunnen verschillende behandelmethodes worden ingezet om hyperactief gedrag te verminderen. Naast de algemene maatregelen – zoals een vaste dagelijkse structuur – kan gedragstherapie hyperactieve kinderen helpen rustiger te worden. Een behandeling met speciale medicatie kan ook helpen bij de vermindering van hyperactiviteit.

Tips tegen hyperactiviteit

Wat is ADHD?

  • ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
  • Het is een neurobiologische aandoening die ontstaat door een verstoring van het evenwicht in de neurotransmitters in de hersenen
  • Daardoor vinden er veranderingen in de informatieoverdracht plaats tussen neuronen in de hersenen