ADHD-diagnose

Kinderen worden vaak pas aan het begin van hun leven op school gediagnosticeerd met ADHD, omdat de symptomen meestal dan pas echt "zichtbaar" worden. Omdat kinderen zich dan ineens in een nieuwe sociale omgeving bevinden en zich in een andere dagelijkse routine moeten schikken. Ze moeten zich daarnaast ook houden aan de regels, langer stil zitten en zich concentreren op een specifiek onderwerp. Kinderen kunnen echter al voor ze naar school gaan de eerste tekenen van ADHD vertonen. Bij elke afzonderlijke ontwikkelingsfase van een kind horen andere symptomen:

Hoe kun je ADHD vaststellen?

Baby's: Mogelijke aanwijzingen

 • "Huilbaby"
 • Onstabiliteit
 • Vermijden van lichaamscontact
 • Eet- en slaapproblemen
 • Rusteloosheid

Peuters: Mogelijke aanwijzingen

 • Hoge activiteitendrang
 • Weinig doorzettingsvermogen tijdens het spelen
 • Rebels gedrag
 • Bewegingsstoornissen
 • Problemen met het opbouwen van stabiele relaties met andere kinderen

Kinderen op de lagere school: Mogelijke aanwijzingen

 • Het kind kan niet stil zitten ("Fidgety Phil")
 • Verstoort het werk in het klaslokaal
 • Problemen met huiswerk
 • Raakt snel afgeleid
 • Is snel geïrriteerd
 • Is snel gefrustreerd
 • Slechte concentratie
 • Bijkomende symptomen die zich voordoen, zoals vergeetachtigheid en desorganisatie

Adolescentie: Mogelijke aanwijzingen

 • Toegenomen aandachtstekortstoornis
 • Kan zelf geen orde en structuur aanbrengen
 • Stelt zich in toenemende mate bloot aan sterke prikkels (hard muziek, computerspelletjes)
 • Staat negatief tegenover prestaties
 • Agressief gedrag
 • Gebrek aan sociale vaardigheden
 • In aanraking met drugs
Goed om te weten: ADHD-symptomen bij volwassenen zijn vergelijkbaar met die van jongeren. Vaak zijn er echter bijkomende symptomen, zoals emotionele labiliteit, depressies en verslavingsgedrag.

Het is vaak lastig om ADHD vast te stellen, omdat de symptomen in de verschillende ontwikkelingsfasen zeer verschillen en zich normaalgesproken niet allemaal tegelijkertijd manifesteren. De juiste diagnose kan echter een opluchting zijn, niet alleen voor kinderen met ADHD, maar ook voor hun ouders. Daardoor kunnen namelijk veel van de problemen waar ze tegenaan lopen eindelijk worden verklaard.

Wanneer moet je naar de dokter?

Als u vermoedt dat uw kind ADHD heeft, neem dan contact op met een kinderarts. Hij/zij kan passende onderzoeken uitvoeren en u advies geven over de verdere procedures.

Hoe wordt ADHD vastgesteld?

Als u eenmaal bij de kinderarts bent, zal hij of zij het kind grondig onderzoeken of ervoor zorgen dat het kind grondig onderzocht wordt. Verder zal hij of zij vooral zo veel mogelijk informatie proberen te vergaren uit de sociale omgeving van het kind. Om de juiste diagnose te kunnen stellen, moet bovendien vastgesteld worden dat afwijkingen niet toe te schrijven zijn aan andere fysieke of mentale oorzaken.

De volgende onderzoeksmethoden kunnen worden toegepast:

ADHD: Onderzoek

 • De ouders worden bevraagd

  De ouders worden bevraagd over de algemene woonsituatie van het gezin en het kind. De arts zal daarnaast vragen naar waargenomen afwijkingen of eigenaardigheden en of er nog andere gevallen van ADHD in de familie voorkomen.

 • lichamelijk onderzoek

  Tijdens het lichamelijk onderzoek worden de bewegingscoördinatie en de grove en fijne motoriek gecontroleerd. Verder vindt er een neurologisch onderzoek plaats en worden mogelijk de hersengolven en hartfunctie gemeten. Er kan ook een bloedonderzoek worden gedaan.

 • psychologische gesteldheid

  De psychologische gesteldheid van het kind wordt gecontroleerd op basis van special testen. Er wordt met name gebruik gemaakt van intelligentietesten en cognitieve aandachtstesten. Er wordt ook vastgesteld of het kind lijdt aan andere ontwikkelingsstoornissen. Bovendien worden de educatieve vaardigheden getest, zoals rekenen en lezen.

 • observeert ook het gedrag

  De arts observeert ook het gedrag: Dit houdt in dat niet alleen de sterktes en zwaktes van het kind worden vastgesteld, maar dat ook personen die dichtbij het kind staan, zoals ouders en leerkrachten, worden gevraagd om het gedrag van het kind te omschrijven.

Volgens de definitie moet in de diagnose ADHD worden aangetoond dat het kind problemen ondervindt op verschillende terreinen in het dagelijks leven, zoals school, familie en/of recreatie. ADHD wordt bovendien alleen vastgesteld indien de kernmerken zich gedurende meer dan zes maanden continue manifesteren en zich al voordeden voor het kind zeven jaar werd.

ADHD-diagnose

Vereisten:

 • Symptomen manifesteerden zich al voor het kind zeven jaar werd en
 • Manifesteerden zich continu gedurende langer dan zes maanden.

De kinderarts is over het algemeen het eerste contactpunt voor de ouders die vermoeden dat hun kind ADHD heeft. Op basis van verschillende onderzoeken kan de kinderarts de juiste diagnose vaststellen:

 • Ondervraging ouders
 • Lichamelijk onderzoek
 • Psychologische gesteldheid
 • Gedragswaarnemingen