ADHD: Bijkomende symptomen

Naast de drie kernsymptomen van ADHD, hyperactiviteit, impulsiviteit en aandachtstekortstoornis, kunnen zich vaak ook andere gedragsstoornissen voordoen. Circa twee derde van de kinderen die aan ADHD lijden, hebben een aantal van deze bijkomende symptomen.

Naast de belangrijkste symptomen, kunnen de volgende symptomen zich ook manifesteren bij ADHD:

 • Prikkelbaarheid
 • Vergeetachtigheid
 • Desorganisatie
 • Lage frustratietolerantie
 • Emotionele labiliteit
 • Driftbuien en agressief, rebels gedrag
 • Problemen met de visuele en/of auditieve perceptie
 • Leerproblemen
 • Verstoorde sociale relaties met ouders, leerkrachten, vrienden
Goed om te weten: ADHD manifesteert zich ook vaak samen met andere klinische aandoeningen, zoals depressies, angststoornissen, verslaving of autisme. Deze aandoeningen worden echter niet als bijkomende symptomen beschouwd, maar veelal als op zichzelf staande klinische aandoeningen.

ADHD-symptomen: leerling

Naast een gebrek aan concentratie bij de leerling, komen leerproblemen en de daaruit voortvloeiende beperkingen ook vaak voor. Het kind presteert op school dientengevolge vaak onder zijn daadwerkelijke niveau. Intellectueel gezien kunnen kinderen met ADHD zich zeker meten met hun medeleerlingen. Het ontbreekt hen enkel aan concentratie en geduld. Dit verklaart ook waarom kinderen met ADHD vaak problemen hebben met rekenen en schrijven, maar juist uitstekend scoren in de creatieve vakken, zoals muziek en kunst.

Goed om te weten: Kinderen met ADHD hebben vaak bijzondere talenten voor de creatieve vakken.

Waarom is het zo belangrijk om de vaardigheden en het zelfvertrouwen van je kind te steunen en stimuleren? Meer informatie.

Wat is ADHD?

 • ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
 • Het is een neurobiologische aandoening die ontstaat door een verstoring van het evenwicht in de neurotransmitters in de hersenen
 • Daardoor vinden er veranderingen in de informatieoverdracht plaats tussen neuronen in de hersenen