Behandeling van ADHD bij kinderen

Meteen nadat de diagnose ADHD gesteld is, moeten ouders een beslissing nemen over de juiste behandeling. Er bestaat nog geen remedie tegen ADHD. Daarom ligt de focus op het behandelen van de ADHD-symptomen. Het belangrijkste doel is om vooral de hyperactieve, onoplettende en impulsieve gedragspatronen zo veel mogelijk te normaliseren. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen met ADHD zich kunnen ontwikkelen op een wijze die bij hun leeftijd past en worden opgenomen in hun sociale omgeving (familie, school, vrije tijd).

Multimodaal behandelconcept

De afgelopen Jaren zijn de mogelijke behandelmethoden voor ADHD aanzienlijk verbeterd. In het kader van een multimodale behandeling kunnen verschillende behandelmethoden worden gecombineerd:

Het multimodale behandelconcept is gericht op het normaliseren van de kernsymptomen hyperactiviteit, aandachtstekortstoornis en impulsiviteit. Doel is ook om de schoolprestaties en het gedrag in school te verbeteren. Een andere belangrijke maatstaf voor het slagen van de behandeling is de persoonlijke ontwikkeling van het kind en zijn of haar sociale relaties met vrienden en binnen het gezin.

Goed om te weten: therapiemethoden worden gekozen en gecombineerd op basis van de leeftijd van het kind en de huidige gedragsproblemen.

De ADHD-behandelmethode voor het overwegend onoplettende type verschilt niet veel van de behandelmethode voor het gecombineerde of het overwegend hyperactieve en impulsieve type.

ADHD? Geen paniek!

  • Met de juiste steun kunnen kinderen met ADHD zich net zo goed ontwikkelen als hun leeftijdsgenoten
  • De stoornis is goed behandelbaar
  • Kinderen met ADHD zijn vaak bovengemiddeld creatief
  • Op later leeftijd zijn ze steeds vaker in staat om een volkomen normaal volwassen leven te leiden

Behandeling van ADHD zonder medicijnen?

Per geval, wordt altijd eerst met de behandelend kinder- en jeugdarts of kinder- en jeugdpsychiater overlegd of behandeling met medicijnen noodzakelijk is. Bij sommige kinderen leidt behandeling zonder medicijnen al tot verbetering – denk dan aan behandelmethoden als informatie en advies (psycho-educatie) aan ouders en educatieve methoden.

Er wordt echter bepaald om over te gaan op behandeling met medicijnen (b.v. met methylfenidaat) als de algemene methoden niet voldoende verbetering bewerkstelligen en het dagelijks leven en de ontwikkeling van het kind nog steeds aanzienlijk verstoord worden door de symptomen, en als mensen met ADHD onder grote psychologische druk staan. Een dergelijke behandeling met medicijnen zorgt er vaak voor dat andere behandelmethoden effect hebben. In geval van kritieke situaties kan de behandelend arts ook overwegen om onmiddellijke behandeling met passende medicijnen te starten.

Goed om te weten: In de richtlijnen die opgesteld zijn door de ADHD-werkgroep voor kinder- en jeugdartsen [Arbeitsgemeinschaft ADHS Kinder- und Jugendärzte e. V.] wordt ook benadrukt dat: "Bij een vergelijking tussen de verschillende behandelmethoden is gebleken dat een behandeling met medicijnen die is toegespitst op individuele behoeften, een groot positief effect heeft op de kernsymptomen van ADHD – en daarmee ook op bijkomende stoornissen."

Behandeling van ADHD

  • Multimodaal behandelconcept
  • Belangrijkste pijlers van de behandeling: Advies en psycho-educatie door de arts, training van ouders en leerkrachten, gedragstherapie, medicatie
  • De behandeling wordt nauwkeurig toegespitst op de individuele symptomen