Behandeling bijkomende symptomen ADHD

Naast de kernsymptomen (aandachtstekortstoornis, hyperactiviteit, impulsiviteit), ontwikkelen mensen met ADHD ook andere bijkomende symptomen. Een aantal van deze bijkomende symptomen zijn bijvoorbeeld prikkelbaarheid, driftbuien, emotionele labiliteit, desorganisatie en leerproblemen op school. Bovendien kunnen zich zogenaamde comorbide stoornissen voor doen – zoals depressies, autisme of angststoornissen. Deze moeten niet worden beschouwd als bijkomende symptomen, maar meer als op zich staande aandoeningen. Als deze aandoeningen niet worden behandeld, kunnen ze een negatief effect hebben op de prognose. Het is daarom heel belangrijk dat de behandeling wordt toegespitst op de behoeften van elk kind afzonderlijk en dat per individueel geval wordt bepaald welke behandelmethoden worden gecombineerd.

Behandeling van bijkomende symptomen

Afhankelijk van de bijkomende symptomen en andere voorkomende aandoeningen, kunnen verschillende behandelmethoden noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld:

  • Oppositioneel-opstandig gedrag: Gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining
  • Dyslexie of dyscalculie: Toepasselijke behandelmethoden en compensatie voor de nadelen die op school ondervonden worden
  • Stoornissen met betrekking tot eigen beeld van het lichaam en coördinatie: Ergotherapie
  • Angststoornissen, depressies: Psychotherapie; indien nodig, behandeling met medicijnen
  • Problemen thuis: Training voor ouders, gezinstherapie, psychotherapie
Goed om te weten: Als de kernsymptomen van ADHD met medicijnen worden behandeld, heeft dit vaak ook een gunstig effect op de manifestatie van bijkomende symptomen en comorbide stoornissen.

Indien een persoon met ADHD last van bijkomende symptomen heeft, kunnen die van invloed zijn op de keuze voor passende medicatie bij de behandeling van de kernsymptomen. Zo wordt bijvoorbeeld bij een gedragsstoornis vaak een behandeling met methylfenidaat aanbevolen.